CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 1. Các định nghĩa

Trong điều khoản sử dụng dịch vụ “INSTAVN”, thuật ngữ “Người sử dụng dịch vụ” được định nghĩa là toàn bộ cá nhân hay tổ chức được chúng tôi cấp quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ và tuân thủ theo quy định, chính sách của INSTAVN. Các trường hợp đặc biệt khác, INSTAVN Group sẽ gửi xác nhận bằng văn bản.Điều 2. Điều kiện áp dụng

- Đối tượng áp dụng điều khoản là những “người sử dụng dịch vụ”. Việc bạn quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này.
- “INSTAVN” là dịch vụ mà sẽ được chúng tôi cải tiến liên tục, nên đối với các điều khoản sử dụng cũng vậy. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi một phần hoặc thêm mới điều khoản sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo chính thức đến người dùng thông qua website hoặc bằng một hợp thức khác.
- Trong trường hợp, INSTAVN ban hành bổ sung các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, quy định sử dụng, văn bản hướng dẫn thông qua website hoặc bằng một hợp thức khác, thì các quy định đó được coi là bộ phận cấu thành bản “Điều khoản dịch vụ” này và được gọi là các Điều khoản bổ sung. Việc bạn đăng kí sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung này.Điều 3. Điều kiện Hợp đồng có hiệu lực.

- Các cá nhân hoặc tổ chức có mong muốn sử dụng Dịch vụ INSTAVN của chúng tôi ( dưới đây gọi là " người muốn sử dụng") phải chấp thuận các Điều khoản dịch vụ và Điều kiện để trở thành người sử dụng dịch vụ. Để sử dụng dịch vụ, bạn gửi nội dung đăng ký theo quy định, chúng tôi kiểm tra kỹ thông tin và phê duyệt. Hồ sơ đăng kí hợp lệ sẽ nhận được thông báo từ INSTAVN. Và bạn từ người mong muốn sử dụng dịch vụ chuyển sang người sử dụng dịch vụ, khi, bạn xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ và đồng thời nhận được các thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ này, chẳng hạn như tài khoản của người sử dụng dịch vụ, thì hợp đồng của bạn với INSTAVN Group chính thức có hiệu lực (Dưới đây được gọi là hợp đồng sử dụng dịch vụ).
- Trường hợp người sử dụng đã đăng ký sử dụng dịch vụ này thuộc vào một trong các quy định dưới đây, người dùng phải xin phê duyệt trước khi sử dụng.
(1) Trường hợp có sự sai trái, thiếu sót, nhập nhầm trong thông tin đăng ký;
(2) Trường hợp thông tin đăng ký chứa thông tin mà chúng tôi đánh giá thiếu minh bạch rõ ràng;
(3) Trường hợp chúng tôi đánh giá là không phù hợp.Điều 4. Không bảo lãnh

- Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác của thông tin và dữ liệu mà người sử dụng nhận được thông qua dịch vụ này;
- Hệ thống chúng tôi chỉ cung cấp về công cụ, và bạn phải tự chịu trách nhiệm về những nội dung, dữ liệu được đăng tải và lữu trữ của mình.Điều 5. Các hành vi nghiêm cấm

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu người sử dụng gửi, phát hoặc phát ngôn về thông tin dưới đây, nếu không thông báo trước với INSTAVN Group, người dùng sẽ bị tạm dừng sử dụng dịch vụ INSTAVN:
(1) Thông tin đi ngược với thuần phong mỹ tục;
(2) Thông tin có ảnh hưởng tới những nhân vật đặc biệt;
(3) Thông tin xâm hại tới quyền sở hữu trí tuệ;
(4) Thông tin xâm hại tới quyền riêng tư cá nhân;
(5) Thông tin vi phạm đến pháp luật Việt Nam;
(6) Thông tin khác mà chúng tôi nhận thấy là không phù hợp.Điều 6. Chi phí

- Chi phí khi sử dụng dịch vụ này sẽ thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng theo quy chế mà dịch vụ này đã quy định;
- Chi phí dịch vụ chuyển khoản ngân hàng sẽ do người sử dụng chịu trách nhiệm;
- Khi hợp đồng có hiệu lực và đã thực hiện hợp đồng, INSTAVN Group sẽ không trả lại chi phí dịch vụ trong bất kì điều kiện nào.Điều 7. Tạm dừng dịch vụ

INSTAVN Group có thể tạm dừng một phần hoặc toàn bộ cung cấp dịch vụ theo một trong các trường hợp dưới đây.
- Khi thực hiện bảo trì thiết bị;
- Khi không thể cung cấp dịch vụ do sự cố bất khả kháng hoặc sự vụ bất thường như thiên tai, mất điện, tranh chấp...
- Khi INSTAVN Group nhận thấy cần phải tạm dừng trong quá trình quản lý, vận hành dịch vụ
Khi INSTAVN Group tạm dừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này theo như quy định ghi trên thì sẽ thông báo trước cho người dùng. Quy định này không áp dụng trong tình huống khẩn cấp.Điều 8. Tính chất dịch vụ

Đề nghị lưu ý tới những điểm sau về tính chất của dịch vụ này.
(1) Dịch vụ này không phải là dịch vụ liên kết với Instagram , Facebook hay các bên đối tác khác. Và cũng không được phía instagram bảo đảm về mặt nội dung dịch vụ.
(2) INSTAVN Group không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi bị khoá tài khoản Instagram , giới hạn thao tác sử dụng bởi bất kỳ lí do nào trong quá trình sử dụng dịch vụ. Người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ.
(3) Dịch vụ này sẽ lấy thông tin từ API của Instagram và sử dụng tài khoản người dùng, mật khẩu của instagram khi đó. INSTAVN Group không cung cấp, cho thuê, chuyển nhượng, mua bán tên người dùng và mật khẩu cho bên thứ ba. Người dùng đăng ký phải có trách nhiệm bảo quản và quản lý tên tài khoản và mật khẩu trong phạm vi trách nhiệm của bản thân.
(4) Dịch vụ này là dịch vụ tăng tương tác tự nhiên thông qua hình thức bình luận (comment), thích (like), theo dõi (following) để tạo sự chú ý đến với các tài khoản thực khác trên Instargram. Và việc các tài khoản khác đó có trở thành người theo dõi (followers), thích (like), hay bình luận (comment) lại tài khoản bạn hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào sự lôi cuốn, phong phú của nội dung bạn đăng tải.
(5) Trường hợp có những hành vi không đúng khi sử dụng dịch vụ, INSTAVN Group sẽ khoá tài khoản dịch vụ INSTAVN (không phải tài khoản cá nhân) mà không cần thông báo.
(6) Trường hợp thông qua dịch vụ này, những người theo dõi (follower) tài khoản của bạn có những hành vi gửi thư rác (spam) đến, mà INSTAVN không thể kiểm soát về hành vi đó. Người dùng có thể xử lý bằng cách sử dụng chức năng danh sách đen (black list) của Instagram hoặc thông báo thông tin tài khoản gửi thư rác tương ứng cho phía Instagram.
(7) Dịch vụ INSTAVN không được đảm bảo về việc sử dụng liên tục toàn bộ các chức năng vì có trường hợp không thể sử dụng mà không thông báo do thay đổi thông số kỹ thuật phía Instagram.Điều 9. Điều khoản cam kết

Mọi tranh chấp phát sinh giữa INSTAVN Group và người dùng khi sử dụng dịch vụ này sẽ được đưa ra toà án Hà Nội để giải quyết.Điều 10. Luật cơ sở

Các nội dung liên quan tới Điều khoản sử dụng này sẽ căn cứ theo Pháp luật Việt Nam. Việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của người dùng đăng ký khi sử dụng INSTAVN.


Kiếm tiền cùng chương trình Affiliate

You can be paid upto 35% just by referring your friends.